El Sabio Arabe

Cierta vez un sabio árabe dijo : تعيينهمللأعياننوا حسب الدستور المعدل عام أصبحت إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس…